Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de onderneming VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES en de klant te definiëren op de website www.traiteur-cortoos.be. De particuliere klanten die hun bestellingen online plaatsen op deze website.  Het Belgische recht is exclusief van toepassing op deze contractuele relaties.  Er wordt uitdrukkelijk ingestemd met deze algemene voorwaarden in geval van een online bestelling op deze site. 

Artikel 2

De gedetailleerde contactgegevens van het bedrijf zijn : 

VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES waarvan het hoofdkantoor is gevestigd:

Chaussée de Jette nr 610, 1090 Jette,

België.

BE0435 088 550

Artikel 3

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment door VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES worden gewijzigd.

Ze zullen van toepassing zijn en afdwingbaar zijn tegen derden zodra ze op de website www.traiteur-cortoos.be worden gepubliceerd.

Artikel 4

Leveringsvoorwaarden : 

Plaats uw bestelling, betaal online, en uw bestelling wordt volgens onze openingstijden en leveringsrondes bij u afgeleverd. 

Plaats uw bestelling online en haal hem af in de winkel met betaling in de winkel.

De klant verbindt zich ertoe de datum en het tijdstip van de afhaling van zijn bestelling te respecteren volgens de openingsuren die op de site zijn aangegeven. 

Elke bestelling die niet wordt afgehaald, wordt beschouwd als een schuld van de firma VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES. 

Wij bereiden uw bestelling voor in onze werkplaatsen waar alle dwingende hygiënenormen worden toegepast en nauwgezet worden gecontroleerd door de FAVV-diensten. 

Plaats uw bestelling online en deze wordt de volgende dag of op de door u gewenste datum geleverd volgens de voorwaarden op onze website en tegen de door de gemeente aangegeven prijs. 

Opslagcondities :

Al onze producten zijn vers en worden zonder onderbreking van de koelketen aan u geleverd zoals de wet dat voorschrijft, wij adviseren u toch om de goederen die u niet consumeert binnen 3 dagen en dat vanaf de ontvangst onder vacuüm te zetten en in te vriezen.

Het ontdooien van de producten moet absoluut in een koelkast gebeuren. 

Artikel 5

Alle klachten moeten binnen twee werkdagen na levering per aangetekende brief worden ingediend.

Artikel 6

De klant zal geen gebruik kunnen maken van enig herroepingsrecht wegens de bederfelijke aard van de producten die verkocht worden op de site van VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES, dit in overeenstemming met artikel VI.53, 4° van het Wetboek van Economische Wetgeving. 

Artikel 7

In geval van fout in de uitvoering van het contract is de verantwoordelijkheid van VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES beperkt tot het bedrag van de factuur en wordt elke indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8

VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES draagt zorg voor de kwaliteit van de inhoud, foto’s en illustraties op de website www.traiteur-cortoos.be. De foto’s en illustraties hebben echter een voorbeeldfunctie en VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze beelden, in vergelijking met de geleverde snijproducten.  Ook VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot het aanbod van de op haar site verkochte producten.

Artikel 9

Omwille van de intrinsieke kwaliteit van de aangeboden producten “à la découpe” zet VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES zich in om ervoor te zorgen dat de totale waarde van de bestelling altijd in het voordeel van de klant is. 

Artikel 10

VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES biedt verse en gesneden producten aan; ze zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

Deze producten worden vacuüm verpakt (tegen betaling en op verzoek) om de conservering en de smaak van dit product voor een langere periode te behouden.  De informatie over de beschikbare producten wordt op de site geactualiseerd wanneer deze beschikbaar is.  Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  In geval van een voorraadtekort zal VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES zijn klant zo snel mogelijk informeren en zal hij ofwel de terugbetaling van de transactie voorstellen in verhouding tot het niet-beschikbare product, ofwel een vervangend product. 

Artikel 11

De prijzen die worden voorgesteld op de site van VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES zijn inclusief alle belastingen.  Deze prijzen worden aangekondigd per stuk of per kilo, afhankelijk van de aard van het product.    VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorgestelde prijzen voor haar artikelen te wijzigen. 

Artikel 12

De klant is verantwoordelijk voor de keuze van de datum van het transport volgens de bepalingen vermeld op de site onder het tabblad “meer info”.

De klant is verantwoordelijk voor het communiceren van een perfect identificeerbare, ondubbelzinnige en toegankelijke plaats van levering, alleen in België.de klant is verantwoordelijk voor het controleren van zijn levering op het moment van overhandiging door de bezorger. 

VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van de klant op het ogenblik van de levering van zijn pakket.

De extra kosten van een tweede levering worden volledig doorberekend aan de klant. 

Artikel 13

Omwille van de kwaliteit van onze producten blijft bij annulering van een bestelling door de klant de dag voor of op de dag van de levering de volledige bestelling verschuldigd, behalve met het akkoord van QUALITY FOOD SERVICES. 

Artikel 14

In geval van overmacht is VAN DEN BERGE QUALITY FOOD SERVICES niet verplicht haar producten te leveren.

Artikel 15

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot de contractuele relaties waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, te beslechten.